• Meten is weten

Meten is weten


Haarverlies kan plotseling optreden. U vindt bossen haar in huis, uw haarborstel en het afvoerputje van de douche. U ziet uw haren iedere dag dunner worden. In andere gevallen gaat het juist heel sluipend. Haarverlies kan zeker tien jaar duren eer het ons opvalt. Er is dan vaak al 50 procent van de oorspronkelijke hoeveelheid haar verdwenen.

Gebruik tijdig starten

De groei van haren kan alleen gestimuleerd worden als er haarzakjes aanwezig zijn. Als de haarwortels in deze haarzakjes twee tot drie jaar niet meer actief zijn, verdwijnen ze voorgoed. Het is dus zaak om dit voor te zijn en zo vroeg mogelijk met het gebruik te starten. Daarom is ons motto ‘Meten is Weten’. Overmatige haaruitval wordt makkelijk waargenomen en behoeft geen meting. Dat is anders bij sluipend verlies. In de praktijk hebben wij gebruik gemaakt van een professionele meting van de haren. In de thuissituatie is dat niet mogelijk. Om haarverlies tijdig te ontdekken en te kunnen starten met een behandeling zijn er de volgende methodes die u zelf kunt toepassen:

Haarverlies

Haarverlies kan plotseling optreden. U vindt bossen haar in huis, uw haarborstel en het afvoerputje van de douche. U ziet uw haren iedere dag dunner worden. In andere gevallen gaat het juist heel sluipend. Haarverlies kan zeker tien jaar duren eer het ons opvalt. Er is dan vaak al 50 procent van de oorspronkelijke hoeveelheid haar verdwenen.

Gebruik tijdig starten

De groei van haren kan alleen gestimuleerd worden als er haarzakjes aanwezig zijn. Als de haarwortels in deze haarzakjes twee tot drie jaar niet meer actief zijn, verdwijnen ze voorgoed. Het is dus zaak om dit voor te zijn en zo vroeg mogelijk met het gebruik te starten. Daarom is ons motto ‘Meten is Weten’. Overmatige haaruitval wordt makkelijk waargenomen en behoeft geen meting. Dat is anders bij sluipend verlies. In de praktijk hebben wij gebruik gemaakt van een professionele meting van de haren. In de thuissituatie is dat niet mogelijk. Om haarverlies tijdig te ontdekken en te kunnen starten met een behandeling zijn er de volgende methodes die u zelf kunt toepassen:

Wastest

We adviseren de wastest:

·       Was een week lang uw haren elke dag boven een afgesloten wasbak.

·       Verzamel uw haren uit de wasbak, uit uw kam of borstel en leg ze op een tissue.

·       Tel al deze haren. Bij een hoeveelheid van:

·       100-150 haren per dag spreken we van lichte uitval.

·       150-250 haren per dag, spreken we van sterke haaruitval.

·       meer dan 250 haren per dag is er ernstig haarverlies.

Pluktest

Een andere mogelijkheid is de pluk- of trektest:

·       Was uw haren de dag voor de test niet.

·       Tel een pluk van 60 haren op de hoofdhuid, houdt die vast

·       Trek licht aan die pluk haren:

·       komen er tot 6 haren (10%) los: dat is normaal.

·       Herhaal deze test op verschillende plaatsen.

Terugloop

Het teruglopen van de haargrens meet je door de afstand te nemen van de neuswortel tot het midden van de haargrens en de inhammen. Zie op de tekening. Doe dit elke drie maanden met steeds hetzelfde meetlint met een millimeterverdeling. Ga niet af op een eenmalige meting. Pas als je na een aantal metingen ziet dat de haargrens naar achteren verschuift, is het zaak te starten met het gebruik.

Wees eerlijk

Door schaamte zijn mensen niet altijd eerlijk over haarverlies. Haarverlies wordt dan ontkend. Dat heeft echter geen zin. Wees eerlijk en start zo vroeg mogelijk met het gebruik.

 

© Van Montfort Laboratories